ஆன்லைன் முன்பதிவு படிவம்


நிகழ்வின் முடிவில், ஆடிட்டோரியத்தின் சொத்தை சேதமடையாமல் விட்டுவிட ஒப்புக்கொள்கிறேன். மேற்கூறிய அனைத்து உண்மைகளையும் நான் அறிந்திருப்பதால், ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால், திணைக்களம் மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக, திணைக்களம் நிர்ணயித்த அபராதத்தை செலுத்த ஒப்புக்கொள்கிறேன்.


Department of National Archives Sri Lanka

தேசியஆவணக் காப்பகத்
துறை
இலங்கை

Last Modified: 2024-05-29 09:58:09~ சேவையக நேரம்: 2024-07-15 02:10:25