தகவல் அறியும் உரிமை

தகவல் அறியும் உரிமைக்கு கிளிக் செய்யவும்

மேலதிக விசாரணைகளுக்கு
எங்களை பின்தொடரவும்
Department of National Archives Sri Lanka

தேசியஆவணக் காப்பகத்
துறை
இலங்கை

Last Modified: 2024-05-29 09:58:09~ சேவையக நேரம்: 2024-07-14 10:53:00