இலங்கையில் உள்ள காப்பக பாரம்பரியம் உள்ளுர் மன்னர்களின் ஆட்சியில் இருந்து நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும்ää அரசர்களின் அரசு காப்பகங்கள் பல ஆண்டுகளாக பிழைத்திருக்கவில்லை. பதினாறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தீவின் சில பகுதிகள் போர்த்துகீசியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டனää 1638 இல்ää போர்த்துகீசியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த கடல் மாகாணங்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டச்சுக்களால் கைப்பற்றப்பட்டன. போர்த்துகீசியர்கள் இந்த செயல்பாட்டில் தங்கள் பதிவுகளை அழித்தார்கள். டச்சு நிர்வாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பதிவுகள் 1796 இல் ஆங்கிலேயர்களால் கடற்கரை பிரதேசத்தை மிகவும் அமைதியான முறையில் கைப்பற்றியபோது கையகப்படுத்தப்பட்டன. எனவேää போர்த்துகீசிய ஆட்சியின் எந்த ஆவணங்களும் இலங்கையின் தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில் எஞ்சியிருக்கவில்லைää ஆனால் லிஸ்பன் மற்றும் கோவாவில் காணலாம்.


7000 க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் உள்ள டச்சு பதிவுகள் பல ஆண்டுகளாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பிரிட்டிஷ் காலனித்துவக் கட்டுப்பாட்டின் போதுää காப்பகங்களின் பொறுப்பு காலனித்துவ செயலாளரிடம் இருந்தது. 1803 இல் “டச்சு பதிவுகளின் கீப்பர்” பதவி உருவாக்கப்பட்டது. 1901 ஆம் ஆண்டில்ää தலைமைச் செயலாளர் அலுவலகத்தின் ஒரு பகுதியாக “காப்பகம்” என்ற ஒரு முறையான பதவி உருவாக்கப்பட்டதுää அங்கு இலங்கை டொமினியன் அந்தஸ்தைப் பெறும் வரை மற்றும் அரசாங்க காப்பகத் திணைக்களம் உருவாக்கப்படும் வரை பதிவுகள் அதன் காப்பகப் பிரிவில் இருந்தன.


1966 இல் இது தேசிய சுவடிக் காப்பகத் திணைக்களம் என மறுபெயரிடப்பட்டதுடன் காப்பாளர் என்ற தலைப்பு பணிப்பாளர் என மாற்றப்பட்டது. 2017 இல்ää துறை மறுசீரமைக்கப்பட்ட பின்னர்ää பணிப்பாளர் நாயகமாக மாற்றப்பட்டது.


போர் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் இடத்தின் தேவை காரணமாக காப்பகங்கள் பல ஆண்டுகளாக பல இடங்களுக்கு நகர்ந்தன. காப்பகங்களின் பெரும்பகுதி நுவரெலியாவில் 1942 முதல் 1962 வரையிலும் அதன் பின்னர் 1962 முதல் 1970 வரை வித்யோதயா பல்கலைக்கழகத்திலும் இருந்தது. கண்டியில் திணைக்களத்தின் தலதா மாளிகைக்குப் பின்னால் 1983 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிளை உள்ளது.
கொழும்பு 7 இல் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தின் பிரதான கட்டிடம் 1986 இல் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. கொழும்பில் உள்ள பிரதான அலுவலகத்திற்கான விரிவாக்கம் டிசம்பர் 2012 இல் திறக்கப்பட்டது. தேசிய திரைப்படம்ää தொலைக்காட்சி மற்றும் திரைப்பட ஆவணக் காப்பகம் ஏப்ரல் 2014 இல் புதிய கட்டிடத்தில் அமைக்கப்பட்டது.

 

Department of National Archives Sri Lanka

தேசியஆவணக் காப்பகத்
துறை
இலங்கை

Last Modified: 2024-05-29 09:58:09~ சேவையக நேரம்: 2024-07-14 09:29:45