முகப்பு விளம்பரம் வேலை வாய்ப்Gகள்

Employment Oppotunities


1.පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී තනතුරු (SL -01) පුරප්පාඩුව පිරවීම.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී  (SL -01) තනතුරු පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. විස්තර සඳහා

සිංහල

தமிழ்

English

திங்கட்கிழமை, 13 ஜனவரி 2020 09:32 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது